Transplantacja wątroby

KATOWICE

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
          SPSK im. A. Mielęckiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
         ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
         tel.32 259 15 20, 32 255 50 52
         fax 32 255 50 52
         email: chirurgia_ogolna@spskm.katowice.pl ; lcierpka@spskm.katowice.pl
         Kierownik: Prof. dr hab. med. Lech Cierpka

 
 SZCZECIN
 

Oddział Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
         SP Wojewódzki Szpital Zespolony
         ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin
         tel. 91 813 94 10, 91 813 94 11
         email: chirurgia.spwsz@gmail.com
         Kierownik: dr med. Samir Zeair

 
 WARSZAWA
 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM
         ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
         tel. 22 599 25 45, 22 599 25 46
         fax 22 59915 45
         email: hepaclin@wum.edu.pl
         Kierownik: Prof.dr hab. med. Marek Krawczyk

 

Klinika Chirurgii Dziecięcej i Transplantacji Narządów
         Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
         Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
         tel. 22 815 14 48, 22 815 13 60
         fax 22 815 14 50
         email: e.danielewska@czd.pl
         Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Kaliciński

 

Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
         Instytut Transplantologii WUM
         Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus
         ul. Nowogrodzka 59,02-006 Warszawa
         tel. 22 502 17 83, 22 502 17 84,
         fax 22 502 21 55
         email: andrzej.chmura@am.edu.pl
         Kierownik: Prof dr hab. med. Andrzej Chmura

 
WROCŁAW
 

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej
         Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
         UniwersyteckiSzpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
         ul. Borowska 213,50-556 Wrocław
         tel. 71 733 2000,
         fax 71 733 2009
         email: chirnacz@chirn.am.wroc.pl
         Kierownik: Prof. dr hab. med. Piotr Szyber