Nowotwory wątroby

      Pierwotne nowotwory wątroby, czyli takie, które wywodzą się bezpośrednio z miąższu narządu, występują stosunkowo rzadko. Mogą mieć postać łagodną lub złośliwą. Blisko 30 razy częściej występującym rakiem wątroby jest złośliwy guz o pochodzeniu przerzutowym. Według oszacowań na świecie co roku rozpoznaje się ok. 200 000 nowych zachorowań na raka jelita grubego, z przerzutami w wątrobie. nowotwory wątrobyWśród zmian o charakterze pierwotnym najczęstszą postacią jest nowotwór wątrobowokomórkowy (Hepatocellular carcinoma HCC), który stanowi ok. 90% guzów. Pierwotny rak wątroby znajduje się na 5. miejscu ogólnej liczby chorób nowotworowych pod względem częstości zachorowań na świecie. Do czynników ryzyka wystąpienia choroby zalicza się: wirusowe zapalenia typu B i C, marskość narządu, uszkodzenia alkoholowe, choroby o podłożu metabolicznym. Zachorowania występują trzykrotnie częściej u mężczyzn niż u kobiet. W Polsce według oszacowań dochodzi do od 1500 do 6000 nowych rozpoznań rocznie.

Warto podkreślić, że przy rozpoznaniu zaledwie 10-20% chorych kwalifikuje się do leczenia operacyjnego.

Guzy łagodne i zmiany guzopodobne

 • naczyniak jamisty

 • torbiele
 • ogniskowy rozrost guzkowy

 • gruczolak wątrobowokomórkowy

 • ogniskowe stłuszczenie
 • gruczolak z nabłonka dróg żółciowych
 • gruczolakotorbielak z dróg żółciowych
 • brodawczak dróg żółciowych
 • guzkowy przerost regenracyjny
 • hamartoma dróg żółciowych
 • plamica wątrobowa
     

 Guzy złośliwe

 • rak wątrobowokomórkowy (HCC)

 • rak wątrobowokomórkowy, postać FLC
 • mięsak naczyniopochodny
 • rak z komórek nabłonka przewodów żółciowych
 • torbielakogruczolakorak (cystadenocarcinoma)
 • hepatoblastoma

 • lymphoma
 • carcinoma hepatocholangiocellulare
 • nowotwory przerzutowe

 

 

Nowotwory nieoperacyjne

O nieoperacyjnym raku wątroby mówi się wówczas, gdy zmiana rozrostowa tkanki nie kwalifikuje się do operacji usunięcia całkowitego/resekcji. Wśród przyczyn znajdują się wielkość i rozległość zmiany, rozpoznanie przerzutów, niedogodne umiejscowienie, gdy np. guz otacza dużą żyłę lub tętnicę. W wielu przypadkach jest szansa wykonania zabiegu ablacji lub chemoembolizacji.