>> Ablacja mikrofalowa

 

Krzysztof Pyra

Lek. med. Krzysztof Pyra 

Ablacja mikrofalowa (MWA) jest metodą ablacji termicznej stosowaną przez radiologów zabiegowych w leczeniu nowotworów. MWA używa fal elektromagnetycznych w widmie energii mikrofalowej (300 MHz do 300 GHz) w celu podgrzania tkanek poddanych zabiegowi. Oscylacja molekuł wytwarza ciepło tarcia, ostatecznie generując martwicę tkanki w obrębie guza. Ablacja mikrofalowa jest stosunkowo nową, ale dynamicznie rozwijającą się techniką, która polega na wykorzystaniu fal elektromagnetycznych porzez wprowadzenie jednej lub więcej anten (maksymalnie 3 anten) w obręb zmiany.  Po wprowadzeniu anten/y  należy ustawić odpowiedni czas i moc ablacji, według dołączonej tabeli (dobierając zasięg do wielkości zmiany z marginesem). MWA doprowadzając do  oscylacji ładunku elektrycznego, który powoduje ruch cząstek wody 2-5 bilionów razy na sekundę, wywołuje tarcie i w rezultacie generując ciepło.

MWA jest gwałtownie rozwijającą się techniką stanowiącą alternatywę dla ablacji częstotliwościami radiowymi (RFA). Podczas gdy RFA jest ograniczona przez wzrost impedencji wraz ze zwęgleniem się tkanek oraz odkształceniem cieplnym w pobliżu żył, MWA utrzymuje stale wyższą temperaturę wewnątrz guza (do 177 C w porównaniu do 100 C w RFA) powoduje ablację większej objętości guza i jej szybszy czas.   Fale elektromagnetyczne nie są zatrzymywane przez odwodnione tkanki, tak więc MWA nie jest ograniczana impedancją (oporem elektrycznym tkanek). Ponadto naczynia krwionośne w miejscu docelowym nie tworzą strefy powodującej zakłócenia ablacji, charakterystycznej dla RFA, ze względu na minimalny efekt odprowadzenia ciepła (średnio 3,5 % w MWA, a 26,2 % w RFA). Powierzchnia oraz czas ablacji przy MWA są bardziej przewidywalne – dochodzi do  bardziej jednolitego zniszczenia komórek, nawet w sąsiedztwie naczyń. W MWA większość strefy ablacyjnej nie jest wynikiem bezpośredniego działania ciepła pochodzącego z urządzenia, tylko zjawiska przewodnictwa cieplnego. Różne długości aktywnych końcówek, możliwość użycia do trzech anten jednocześnie, dobór odpowiedniej mocy i czasu ablacji pozwala skutecznie przewidzieć zakres tkanek poddanych leczeniu – w kaształcie elipsy.   W przeciwieństwie do RFA anteny nie muszą być uziemiane.

Ablacja

Zabiegi MWA można wykonywać przezskórnie, laparoskopowo lub z otwartego dostępu chirurgicznego. Leczenie prowadzi się na ogół w sedacji. W przypadkach, w których spodziewamy się bólu, należy rozważyć znieczulenie ogólne. Ablacje mogą być wykonywane przy użyciu pojedynczej, dwóch lub trzech anten MW  do uzyskania większego zakresu ablacji. 

_______________________________________________________________________________________________________

Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii UM W Lublinie
20-954 Lublin, ul. Jaczewskiego 8

 
Konsultacje chorych:

wtorki 8'00-13'00 po uprzedniej rejestracji tel: 81 72 44 154

_______________________________________________________________________________________________________ 

Więcej szczegółów na stronie: www.radiologia-zabiegowa.pl