Leczenie chirurgiczne

 Dr Wierzbicki

Dr n.med Ryszard Wierzbicki

specjalista gastroenterolog

chirurg onkolog

 

Wczesne postaci raka są wskazaniem do: resekcji, termoablacji lub przeszczepienia wątroby. Resekcja wątroby jest to chirurgiczne usunięcie fragmentu wątroby. Celem resekcji wątroby jest całkowite usunięcia guza wraz z marginesem zdrowych otaczających tkanek wątroby. W niektórych przypadkach istnieje potrzebia usunięcia płata wątroby, zabieg ten nazywamy lobektomią lub hemihepatektomią.

Historia leczenia chirurgicznego chorych z nowotworami wątroby jest stosunkowo krótka. Sięga lat 50 tych ubiegłego wieku, chociaż przełomem był rok 1957 kiedy to francuski chirurg Couinaud odkrył budowę segmentarną i unaczynienie wątroby, co znacznie poprawiło zarówno możliwości leczenia jak i bezpieczeństwo.

Główne wskazania do leczenia operacyjnego to:

  • guz z komórek pierwotnych wątroby (HCC)
  • zmiany przerzutowe nowotworów złośliwych pochodzących z układu pokarmowego (przełyk, trzustka, żołądek, jelito cienkie, jelito grube z odbytnicą), piersi, nerek, czerniak, nowotwory neuroendokrynne (NEN), GIST
  • guzy łagodne: ogniskowy rozrost guzkowy (FNH), naczyniak wątroby

 Około 400 milionów ludzi na świecie jest nosicielami WZW B, u około 15-40 % w perspektywie kilkunastu lat dojdzie do ograniczenia wydolności wątroby. U części dojdzie do marskości wątroby, wytworzenia guzków regeneracyjnych, a następnie guza pierwotnego wątroby HCC. W tej grupie pacjentów leczenie jest o tyle wymagające, że należy pogodzić dwa elementy: radykalność zabiegu, z jednocześnie dużym pozostawieniem masy wątroby, w celu zapewnienia jej wydolności. Możliwość zastosowania resekcji lub metod leczenia paliatywnego uzależniona jest od precyzyjnej oceny liczby, wielkości i lokalizacji guza, obecności zmian satelitarnych i odległych.

 

  Operacja wykonana metodą laparoskopwą. Przez kilka niewielkich nacięć w skórze wprowadza się trokary (specjalne rurki – prowadnice), przez ktore lekarz wsuwa kamerę i zminiaturyzowane narzędzia chirurgiczne.

   

Sukces w resekcji guzów wątroby zależy od następujących czynników:

  • Umiejscowienie nowotworu
  • Ilości zmian
  • Lokalizacji zmian
  • Objętości pozostałej po resekcji wątroby

 Wycięcie stosunkowo dużego fragmentu wątroby jest możliwe, ponieważ pozostała część wątroby rozwija się kompensując w ten sposób stratę. Odpowiednia kwalifikacja może być dokonana wyłącznie przez lekarza doświadczonego w chirurgii wątroby. Przygotowanie do zabiegu ustala lekarz kwalifikujący do operacji: indywidualnie w zależności od rodzaju choroby, stanu ogólnego pacjenta i rodzaju planowej operacji.

 _______________________________________________________________________________________________________

 Oddział Chirurgii, Szpital MSW w Lublinie, ul. Grenadierów 3, Lublin

Ordynator: dr n. med. Ryszard Wierzbicki


Konsultacje chorych:

wtorki 8'00-13'00 po uprzedniej rejestracji tel. 81 7285527, 7285525

_______________________________________________________________________________________________________