Leczenie

Metody leczenia raka wątrobowokomórkowego

   Według obecnie obowiązującego algorytmu postępowania Barcelońskiej  Kliniki Raka Wątroby(Barcelona Clinic Liver Cancer, BCLC) najskuteczniejszą metodą leczenia wcześnie rozpoznanego raka wątrobowokomórkowego jest jego chirurgiczna resekcja. W ostatnich latach odkryto także, iż małe guzy, do 3cm średnicy mogą być również poddane małoinwazyjnemu zabiegowitermoablacji (RFA) z podobną skutecznością wyleczenia jak w przypadku chirurgicznej resekcji.

Inną metodą leczenia jest transplantacja wątroby, zalecana w przypadku obecności guza do 5 cm średnicy lub 3 zmian do 3 cm średnicy oraz przy obecności objawów niewydolności wątroby.  Te trzy metody zaliczane są do leczenia radykalnego, mającego na celu całkowite wyleczenie chorego.

Jeżeli jednak choroba zostanie rozpoznana zbyt późno, a jej stan zaawansowania nie pozwala na leczenie radykalne, istnieją inne metody, przedłużające życie chorego. Należy do nich przezskórna chemoembolizacja (TACE). Polega ona na wybiórczym podaniu leku cytostatycznego bezpośrednio do obszaru guza z przedłużonym jego uwalnianiem w wątrobie oraz z minimalnym działaniem leku na cały organism. Dowiedziono również, iż pozytywny wpływ na przeżycie ma także terapia Sorafenibem, lekiem przeciwdziałającym tworzeniu się nowych naczyń doprowadzających krew do guza. Obecnie, prowadzone są badania na temat łączenia wymienionych terapii, jak również nowych metod, jak radioembolizacja w zaawansowanych przypadkach.

 Algorytm postępowania Barcelońskiej Kliniki Raka Wątroby (BCLC) w przypadku rozpoznania raka wątrobowokomórkowego, przy poparciu Amerykańskiego Towarzystwa Badań nad Chorobami Wątroby (American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD, 2010)

BCLC