Konsekwencje zakażenia

Pierwotna ekspozycja na HCV prowadzi do rozwoju ostrej infekcji, której przebieg zazwyczaj jest łagodny. Jedynie w 20-30 % przypadków manifestuje się ona klinicznie objawami typowymi dla ostrego zapalenia wątroby, przy czym do rzadkości należą przypadki o przebiegu ciężkim. W dość dużym odsetku ostre zapalenie wątroby (ozw) typu C prowadzi do eliminacji HCV.

U około 70% zakażonych HCV (według różnych źródeł wartość ta waha się od 43% do 86% i w ostatnim czasie badacze skłaniają się raczej do wartości niższych) dochodzi do rozwoju przewlekłej infekcji HCV, pod postacią między innymi przewlekłego zapalenia wątroby (pzw). Przebieg kliniczny pzw C wykazuje dużą zmienność, co w dużym stopniu utrudnia przewidywanie konsekwencji zakażenia HCV dla poszczególnych pacjentów. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju marskości wątroby i raka wątrobowokomórkowego.

W tym miejscu należy podkreślić, że zakażenie HCV, to nie tylko choroba wątroby. Istnieje wiele danych, że choroby wielu narządów i układów u pacjentów HCV-dodatnich mogą się bezpośrednio lub pośrednio wiązać z obecnością wirusa.