Kliniki Chorób Zakaźnych

KONSULTACJE 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Tomasiewicz
         Lekarz chorób zakaźnych

         Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM w Lublinie
         Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
         ul. Stanisława Staszica 16; 20-081 Lublin
         +48 81534 9414
         Konsultacje chorych:
         poniedziałki i środy  12'00-13'00 po uprzedniej rejestracji tel: 81 534 94 14

 

BIAŁYSTOK

 Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB

         Żurawia 14, 15-540 Białystok
         tel. 85 74-09-514, 74-09-519, fax 74-09-515, neuroin@umwb.edu.pl
         Prof.dr hab. Sławomir A.Pancewicz

 BYDGOSZCZ

 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii CM UMK

         Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz
         tel. 52 325-56-97, fax 52 345-71-95, anita_olczak@interia.pl
         Dr n.med. Anita Olczak

 GDAŃSK
Klinika Chorób Zakaźnych GUM

         Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk
         tel/fax 58 341-28-8, pteilchz@gumed.edu.pl
         Dr hab.n.med. Tomasz Smiatacz

KIELCE
 Klinika Chorób Zakaźnych

         Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
         ul. Radiowa 7; 25-317 Kielce
         tel. 41 363-71-46
         Dr Dorota Zarębska-Michaluk

KRAKÓW

 Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UMK

         Śniadeckich 5, 31-531 Kraków
         tel. 12 424-73-40, tel./fax 424-73-80, listy@pteilchz.pl
         Prof. dr hab. Aleksander Garlicki

LUBLIN 

Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM

         Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych UM w Lublinie
         Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
         ul. Stanisława Staszica 16; 20-081 Lublin
         +48 81534 9414

 ŁÓDŹ

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UM w Łodzi

         Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
         tel. 42-251-60-98, fax 251-61-80, annapiekar@op.pl
         Dr hab. Anna Piekarska

POZNAŃ

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych

         Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
         ul. Szwajcarska 3; 61-285 Poznań
         tel. 61/8739376; fax: 61/8739290
         e-mail: rkaczmar@amp.edu.pl
         Prof. dr hab. n. med. Iwona Mozer-Lisewska

 SZCZECIN
 Klinika Chorób Zakaźnych PAM

         Arkońska 4, 71-455 Szczecin
         tel. 91 431 62 42, fax 431 65 96, mlpynka@interia.pl
         Dr n.med. Magdalena Leszczyszyn-Pynka

WARSZAWA

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM
         Wolska 37, 01-201 Warszawa
         tel. 22 C 33-55-351, B 33-55-250, fax 33-55-250, warszawa@pteilchz.org.pl
         Prof.dr hab.med. Magdalena Marczyńska

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
       ul. Wolska 37, 01 - 201 Warszawa
       Tel.: (22) 33 55 351-355
       e-mail: info@zakazny.pl

 WROCŁAW

Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

         O. Bujwida 44, 50-345 Wrocław
         tel./fax 71 770-31-50, leszek.szenborn@am.wroc.pl
         Prof.dr hab.med. Leszek Szenborn