Jak powstają nowotwory ?

Ze względu na swoje liczne funkcje wątroba jest stale narażona na działanie czynników uszkadzających. Moment w którym dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy czynnikami uszkadzającymi a mechanizmami naprawczymi jest krytyczny dla funkcjonowania całego organizmu. Dochodzi wówczas do rozwoju szeregu patologii związanych z niewydolnym narządem. Stanem schyłkowym jest marskość wątroby, czyli nieodwracalna przebudowa miąższu narządu z jego znacznie ograniczoną funkcjonalnością.Jak powstają nowotwory

Zmiany rozrostowe wątroby, tak jak wszystkie inne nowotwory, powstają poprzez uszkodzenie mechanizmów obumierania komórek oraz ich podziału. W komórce wątroby, poprzez zmiany w materiale genetycznym (mutacje genowe) dochodzi do ciągłych podziałów i rozmnażania się komórek. Powoduje to wypieranie i zastępowanie zdrowej tkanki wątroby masą guza i komórkami nie spełniającymi żadnej funkcji zdrowych komórek wątroby. Przez to wątroba, wypełniona przez guz, przestaje spełniać swoje bardzo ważne dla życia człowieka zadania. Szybkie podziały i wzrost komórek doprowadzają do powstawania sieci nowych, patologicznych naczyń, które zaopatrują masę guza. Proces ten nosi nazwę angiogenezy.

Gdy dojdzie do zajęcia naczynia limfatycznego lub krwionośnego przez guz, komórki nowotworowe przedostają się z prądem krwi do innego organu i tak powstają przerzuty guza do węzłów chłonnych lub innego organu. Następuje tam taki sam rozrost tkanki nowotworowej jak w guzie pierwotnym. Wątroba jest narządem do którego często dają przerzuty nowotwory z: jelit, żołądka, trzustki, piersi, przełyku oraz płuc.