Diagnostyka HCC

Im wcześniej zdiagnozowany HCC, tym większa szansa na wyleczenie chorego.

MROsoby o wysokim ryzyku zachorowania tj. pacjenci z marskością wątroby, lub zapaleniem wątroby B lub C powinny przechodzić regularne badania pod kątem obecności nowotworu. W badaniu fizykalnym ( przy rutynowej wizycie) lekarz badając brzuch może stwierdzić powiększoną wątrobę lub bolesność uciskową. W badaniu USG można wykryć guz wątroby, ale badanie to nie określi jednoznacznie czy jest to zmiana złośliwa czy nie. Podobnie testy krwi, mogą wykazać zaburzoną pracę wątroby, ale nie określą jaki to typ zmiany. Dlatego też badaniami uzupełniającymi są CT lub MRI. Dzięki nim obrazowane są detale budowy anatomicznej narządów.

Podstawowymi metodami diagnostycznymi przy rozpoznaniu są:

  • badanie ultrasonograficzne (USG) 
  • badanie tomografii komputerowej (TK)
  • rezonans magnetyczny (MRI) jamy brzusznej. 

W przypadku dalszych wątpliwości zawsze pozostaje możliwość wykonania biopsji – pobranie małego fragmentu tkanki guza i odesłanie go do laboratorium do oceny hist-pat. Na szczęście CT i MRI stają się coraz bardziej zaawansowane technicznie, dając coraz to większą ilość informacji.

Jeżeli znalazłeś się w grupie ryzyka wystąpienia HCC, twój lekarz zbada cię i w regularnych odstępach czasu zleci wykonanie odpowiednich badań krwi jak i obrazowych, by stwierdzić ewentualne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia.

USG – jest nieinwazyjnym badaniem obrazowym stosowanym w diagnostyce. W badaniu tym wykorzystywane są wysokiej częstotliwości fale ultrasonograficzne, dzięki którym uzyskiwany jest obraz narządów - widoczny na monitorze. Podczas badania lekarz przesuwa sondę po brzuchu w celi wizualizacji poszczególnych narządów. Badanie to pozwala stwierdzić obecność guzków lub innych nieprawidłowości w budowie wątroby.

Tomografia Komputerowa jest techniką wykorzystującą promieniowanie rentgenowskie (promienie X, rtg) do obrazowania ciała. Promieniowanie rentgenowskie ma zdolność przenikania przez organizm, umożliwiając zobrazowanie jego wnętrza w wielu warstwach. Dostarcza bardzo szczegółowych informacji, które można przetworzyć cyfrowo na obrazy trójwymiarowe. Jest stosunkowo krótkim badaniem i szeroko dostępnym. 

MRBadanie MR pozwala w sposób nieinwazyjny na zobrazowanie struktur anatomicznych całego ciała człowieka w dowolnej płaszczyźnie. Obrazowanie MR opiera się o zjawisko jądrowego rezonansu magnetycznego i nie wykorzystuje do uzyskania obrazów ciała człowieka promieni rentgenowskich. Szczegółowy obraz jaki uzyskuje się w badaniu, pozwala na rozpoznanie wielu chorób, które mogą być nieuchwytne w badaniu rtg, usg czy tomografii komputerowej.