Diagnostyka

Podstawowym badaniem przesiewowym pozostaje oznaczanie antygenu HBs. Jego obecność jest równoznaczna z zakażeniem, aczkolwiek etap infekcji może być bardzo różny. Ważne jest aby równocześnie wykonywać test na obecność przeciwciał anty-HBc, gdyż one stanowią bardzo trwały dowód zakażenia, utrzymując się zwykle do końca życia. Ma to szczególne znaczenie przy przewidywaniu ryzyka reaktywacji wirusa, zwłaszcza u osób poddawanych immunosupresji (chemioterapia, leczenie biologiczne, zakażenie HIV).

Badaniem o szczególnym znaczeniu jest ilościowe oznaczanie HBV-DNA. Jego poziom często decyduje o wdrożeniu leczenia przeciwwirusowego, a później pomaga w ocenie jego skuteczności. Od wielu lat wiadomo, że istnieje korelacja pomiędzy poziomem wiremii a ryzykiem rozwoju raka wątrobowokomórkowego.