Diagnostyka

Rozpoznawanie zakażeń HCV ma charakter dwuetapowy:

1.Do badań przesiewowych wykorzystuje się oznaczenie przeciwciał anty-HCV, przy czym za dodatni uznaje się wynik powtarzalnie reaktywny (w dwóch badaniach metodą ELISA). Pacjent z wynikiem dodatnim, wymaga dalszej diagnostyki i przede wszystkim potwierdzenia faktu czynnego zakażenia, do czego wykorzystuje się

2. Oznaczenie HCV-RNA - test wykrywający czynne zakażenie.

U pacjentów zakażonych prowadzi się dalszą diagnostykę, z uwzględnieniem genotypu HCV oraz poziomu wiremii (to badanie najczęściej wykonuje się w dniu rozpoczęcia terapii antywirusowej)

Oprócz szeroko rozumianej diagnostyki wirusologicznej bardzo duże znaczenie posiada ocena stopnia zaawansowania choroby wątroby, szczególnie włóknienia. To właśnie ten parametr często determinuje czas rozpoczęcia i rodzaj terapii przeciwwirusowej.