Brachytarapia

 

Dr Nowicki

dr n. med. Mirosław Nowicki 

specjalista radiolog 

Brachyterapia HDR pod kontrolą tomografii komputerowej jest to metoda radioterapii polegająca na umieszczeniu źródła promieniotwórczego w zmianie nowotworowej, co umożliwia zastosowanie bardzo dużej dawki promieniowania. Promieniowanie niszczy nowotwór oszczędzając zdrowe tkanki otaczające guz. Brachyterapię stosuje się jako metodę leczenia radykalnego lub paliatywnego w zależności od stadium zaawansowania choroby nowotworowej. Metoda ta ma za zadanie skrócenie całkowitego czasu leczenia, zastosowanie dużej dawki promieniowania oraz poprawę komfortu leczenia dla chorego. 
Brachyterapia pod kontrolą TK ma zastosowanie w terapii nowotworów pierwotnych wątroby oraz przerzutów do niej z innych narządów w sytuacji, gdy stosowane do tej pory leczenie ( operacja chirurgiczna, chemioterapia) nie odniosły pozytywnego skutku.
Zabieg wykonywany jest po znieczuleniu przez lekarza anestezjologa obszaru poddanego terapii ( lub w uzasadnionych przypadkach – w znieczuleniu ogólnym) i polega na przezskórnym nakłuciu guza i wprowadzeniu w jego obręb plastikowego cewnika do brachyterapii. Przez cewnik ten wprowadzane jest źródło promieniowania. W zależności od wielkości guza w jego obręb wprowadzana jest odpowiednia ilość cewników, tak aby podczas zabiegu brachyterapii objęta napromieniowaniem została cała objętość guza. Kontrola położenia cewników wykonywana jest w badaniu TK po podaniu dożylnym jodowego niejonizującego środka cieniującego. Na podstawie uzyskanego obrazu TK ( z rekonstrukcją 3D guza) wykonywane jest planowanie dawki napromieniowania poszczególnych ognisk, a następnie guz jest poddany naświetleniu.

Brachyterapia

 Całkowity czas napromieniowania ognisk wynosi przeciętnie 20 – 40 minut.  Po zabiegu usuwane są cewniki, a miejsca nakłucia zabezpieczane opatrunkiem. Wykonywane jest kontrolne badanie TK, które ma za zadanie ocenić możliwość krwawienia w miejscu nakłucia. Pacjent zostaje przetransportowany na oddział szpitalny, gdzie przebywa do dnia następnego. Przed wypisaniem do domu u chorego wykonywane jest kontrolne badanie USG celem wykluczenia powikłań.

Brachyterapia pod kontrolą Tomografii Komputerowej jest obecnie wykonywana w Zakładzie Brachyterapii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. Konsultacje: Pracownia Brachyterapii tel. 81 747 75 11. Lekarze konsultujący : dr n. med. Mirosław L. Nowicki, dr n. med. Dariusz Kieszko